استعدادیابی

14:طراحی بصری (Visual Designs)اوکانر

طراحی بصری (Visual Designs)

طراحی بصری (Visual Designs)

آیا می‌دانید هنر چیست؟

آیا می‌توانید شرح دقیقی از هنر ارائه دهید؟

آیا می‌توانید هنر را به طور کاملاً دقیق اندازه‌گیری کنید؟

  • استعداد طراحی بصری:

همان‌طور که می‌دانید، هنر مبحث و موضوعی است هر فردی در این کرۀ خاکی نظر خود را دارد؛ چرا که برای یک فردی که در زمینۀ نقاشی فعالیت دارد، نقاشی امپرسیونیستی به‌سادگی قابل‌تشخیص خواهد بود؛ به‌طوری که گویی حس هنری او را بیدار کرده است. برای فرد دیگری یک بوم خالی با یک خط عبور کرده از وسط آن، حس هنری به‌همراه خواهد داشت. همچنین برای شخص دیگر، مجسمه‌سازی هنر محسوب می‌شود.

استعداد طراحی بصری:

 

در این بخش لازم به ذکر است که با آن که در خصوص سنجش استعداد طراحی، مشاهده و تشخیص رنگ‌ها، آزمون‌های بسیاری طراحی و ارائه گردیده، هنوز هیچ معیار واحدی برای سنجش استعداد هنری که تحت عنوان استعداد عمومی نیز شناخته می‌شود، یافت نشده.

  • آزمون استعداد طراحی بصری:

سنجش استعداد هنری در تست استعداد یابی اوکانر، به‌واسطۀ دو تست visual designs انجام می‌شود. لازم به ذکر است که مقیاس‌های این آزمون ترجیحات ذاتی هر فرد را در دو زمینه اندازه‌گیری خواهد کرد.

  • آزمون 1 visual designs:

آزمون اولیۀ طراحی بصری، بدین صورت است: دو نقاشی که یکی از آن‌ها بسیار ساده و دیگری بسیار پیچیده است، به آزمون‌دهنده نشان داده خواهد شد و فرد آزمون‌دهنده می‌بایست از میان آن دو نقاشی، یک مورد را انتخاب کند.

 

آزمون 1 visual designs:

 

 

 

 

آزمون 2 visual designs :

آزمون دوم طراحی بصری، میان ترتیبی از آرایش خطوط به‌صورت الگوهای منظم و الگوی نامنظم است که فرد آزمون‌دهنده می‌بایست از میان آن‌ها یکی را انتخاب کند. لازم به ذکر است که این آزمون ممکن است در دو نقاشی پیاده شده باشد و نظر افراد در مورد آن‌ها سنجیده شود.

  • کلام آخر:

در بررسی اجمالی، نظر اغلب هنرمندان در این دو آزمون مشابه است. به همین منظور، به نظر می‌رسد که این ترجیحات، به‌صورت ذاتی در هنرمندان یکسان باشد.

اگر در نتایج هر دو آزمون استعدادیابی اوکانر، نمره‌ای که افراد کسب می‌کنند بالا باشد، بدین معناست که می‌توانند در زمینه‌های هنری به نبوغ خاصی دست یابند؛ اما اگر نمرۀ کسب شده توسط آنان در این دو آزمون پایین باشد، قطعاً بدین معنا نیست که این افراد در موضوعات و مباحث هنری موفق نیست؛ بلکه بدین معنا است که او سبک خاصی از خود را در هنر دارد.

 

OConnor Visual Design.4

 

 

 

بازگشت به لیست