دسته‌بندی نشده

تست استعداد یابی هالند

تمام افراد در زندگی خود به طور قطع نیاز به کار و شغل دارند تا برای خود منبع درآمدزایی داشته باشند. اما زمانی این مسیر موفقیت آمیز است که در حرفه ای که شما در...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

تست شوارتز

ارزش‌ها سلسله مراتبی هستند. پس خروجی پرسشنامه‌ی شما، نهایتاً ده محور ارزشی خواهد بود که به ترتیب از بالاترین امتیاز به کمترین امتیاز مرتب شده‌اند (پس در پایا...

ادامه مطلب