ویدئوها

9:ویدئو جمع بندی هوش گاردنر

ویدئو جمع بندی هوش گاردنر

ویدئو جمع بندی هوش گاردنر

ما در این سری از محتواهای خودمان به نظریه هوش گاردنر پرداختیم و هوش انسانی را با این استاد دانشگاه هاروارد زیر زره بین بردیم.

ایشان مطرح کرداند که انسان هوش‌های متعدد و چند‌وجهی‌ای دارد که وی این هوش‌ها را ابتدا در هشت بخش و بعد از تحقیقات بیشتر در ده بخش مجزا از همدیگر تفکیک کرده است، که شامل :

1: هوش تصویری-فضایی

2: هوش کلامی

3: هوش منطقی-ریاضی

4: هوش جسمی-حرکتی( اندامی-جنبشی)

5: هوش موسیقیایی

6: هوش میان فردی گاردنر

7: هوش درون فردی

8: هوش طبیعت گرایی

می‌شود.

نقدهایی به پرفسور گاردنر می‌شود که این دسته بندی‌ها بسیار کلی هستند و اصلاً به جزئیات توجهی نشده است. اما هدف پرفسور گاردنر همین بوده است، که دسته بندی‌ای ‌جامع از هوش انسانی ارائه و برای ما یک نقشه راه کلی تصویر کند.

برای مثال بیایید ببینیم که هوش ریاضیاتی بالاتری داریم یا این که هوش موسیقیایی ما پیشرفته‌تر است؟

بعد از دادن این پاسخ کلی می‌توانیم وارد جزئیات در این حوزه بشویم. حالا مثلاً اگر که من فهمیدم هوش جنبشی-حرکتی بالایی دارم و می‌توانم یک ورزشکار موفق بشوم، باید رشته ورزشی مناسبی برای خودم پیدا بکنم.

پس این دید کلی اولیه را به خوبی می‌توانیم از نظریه هوش چندگانه بگیریم و بعد از تست دادن و مطالعه در این رابطه برای کشف استعداد‍‌ها و علایق خودمان وارد جزئیات و رشته‌های مختلف بشویم.

بازگشت به لیست