تست ارزش های شوارتز

همان‌طور که در درس پیش یاد گرفتیم، ارزش‌ها سلسله مراتبی هستند. پس خروجی پرسشنامه‌ی شما، نهایتاً ده محور ارزشی خواهد بود که به ترتیب از بالاترین امتیاز به کمترین امتیاز مرتب شده‌اند (پس در پایان نگویید امتیازهایم کلاً کم شد یا زیاد شد یا متوسط بود. شما باید ترتیب ارزش‌ها را پیدا کنید).

برای هر یک از ده محور، شماره‌ی پرسش‌های مرتبط ذکر شده است. قاعدتاً به هر پرسش امتیازی بین یک تا شش داده‌اید. جمع امتیازها را حساب کرده و با تقسیم بر تعداد، میانگین آن‌ها را حساب کنید (چون تعداد سوال‌ها برای مولفه‌های مختلف یکسان نیست. برای بعضی مولفه‌ها سه سوال، برای برخی دیگر چهار سوال و برای یکی از آن‌ها شش سوال در نظر گرفته شده است.