تست ارزش های شوارتز

همان‌طور که در درس پیش یاد گرفتیم، ارزش‌ها سلسله مراتبی هستند. پس خروجی پرسشنامه‌ی شما، نهایتاً ده محور ارزشی خواهد بود که به ترتیب از بالاترین امتیاز به کمترین امتیاز مرتب شده‌اند (پس در پایان نگویید امتیازهایم کلاً کم شد یا زیاد شد یا متوسط بود. شما باید ترتیب ارزش‌ها را پیدا کنید).

برای هر یک از ده محور، شماره‌ی پرسش‌های مرتبط ذکر شده است. قاعدتاً به هر پرسش امتیازی بین یک تا شش داده‌اید. جمع امتیازها را حساب کرده و با تقسیم بر تعداد، میانگین آن‌ها را حساب کنید (چون تعداد سوال‌ها برای مولفه‌های مختلف یکسان نیست. برای بعضی مولفه‌ها سه سوال، برای برخی دیگر چهار سوال و برای یکی از آن‌ها شش سوال در نظر گرفته شده است.

1. سوال

فکر کردن به ایده‌های جدید و خلاق بودن برایش مهم است. او دوست دارد هر کاری را به سبک ویژه و تازه‌ی خودش انجام دهد.

2. سوال

ثروتمند بودن برای او مهم است. دوست دارد پول و وسایل قیمتی فراوانی داشته باشد.

3. سوال

مهم است که با همه‌ی انسان‌ها در جهان، به شکل برابر برخورد شود. همه باید فرصت‌های برابر داشته باشند.